Versie: 17 november 2022

Privacy- en cookieverklaring Employbrand

Versie: 17 november 2022

Via de Employbrand website(s) en SAAS oplossingen worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Employbrand B.V. (hierna: Employbrand), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85961477.

Privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving, waaronder in ieder geval wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd correct zullen gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat Employbrand doet met de informatie die wij van u verzamelen.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Employbrand B.V.
Philitelaan 65a
5617 AM Eindhoven
privacy@employbrand.nl

Artikel 1. Gegevensverwerking door Employbrand

Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is Employbrand verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Hieronder lichten wij toe voor welke doeleinden Employbrand uw persoonsgegevens verwerkt en welke persoonsgegevens daarvoor verwerkt worden.

Bestaande of potentiële relaties van Employbrand

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor het analyseren en optimaliseren van het employer brand en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst, het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht (van 7 jaar) van onze administratie.

Bezoek van de Employbrand website(s)

Bij het gebruik van onze website employbrand.nl en webdiensten via employbrand.app verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website en webdiensten. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Nieuwsbrief

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen, nieuwe producten of diensten van Employbrand. Dit doen wij per e-mail (nieuwsbrief) en niet meer dan eenmaal per twee weken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

U kunt zich op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een afmeldlink, zodat u zich gemakkelijk kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Indien u geen account heeft en u meldt zich af voor de nieuwsbrief, dan zullen wij uw emailadres verwijderen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot de vragen of verzoeken zijn afgehandeld, maar maximaal tot 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

2. Gegevensverwerking Employbrand tools

Maakt uw werkgever gebruik van een van de Employbrand tools, dan verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst met uw werkgever. Hieronder wordt ingegaan op welke persoonsgegevens in de specifieke tools worden verwerkt.

Employbrand Talent Score

Wie is er verantwoordelijk?

Employbrand is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens ten behoeve van de klant (uw werkgever). Omdat Employbrand in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Employbrand afspraken met de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Employbrand verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij zullen te allen tijde medewerking verlenen aan instructies en verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien bij u niet duidelijk is wie de verwerkingsverantwoordelijke is of waar u (bij de werkgever) uw vragen kunt stellen, dan kunt u contact opnemen met Employbrand. Zie onderaan de contactgegevens van Employbrand.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Voornaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Opleiding;
 • Functie;
 • Relatie met organisatie;
 • Datum sollicitatie interview;
 • Datum van aanname of afwijzing
 • Datum in dienst treden;
 • Datum functiewisseling;
 • Datum uit dienst;
 • Gebruikersnaam;

Alle resultaten (antwoorden en scores) uit enquêtes, ingevuld door sollicitanten en medewerkers, worden strikt anoniem verwerkt. Employbrand zal de individuele resultaten uit enquêtes van kandidaten en medewerker aggregeren naar algemene resultaten. In het dashboard van het beheerdersportaal van de werkgever zal er geen zichtbare koppeling zijn tussen personen en de resultaten. Gepersonaliseerde resultaten zijn tevens niet zichtbaar voor medegebruikers en derden.

 

Met welk doel worden deze gegevens verzameld?

Voornaam en e-mailadres worden verzameld om sollicitanten en medewerkers te kunnen bereiken voor enquêtes met betrekking tot de ervaringen bij de (potentiële) werkgever.

Woonplaats, geboortedatum, geslacht, opleiding en functie/relatie, indien ingevuld in een enquête, worden verwerkt tot geaggregeerde gegevens. Deze geaggregeerde gegevens zijn niet te herleiden tot u. Individuele filters van resultaten op basis van de ingevoerde bovenstaande gegevens zijn pas zichtbaar na voldoende invoeringen om van geaggregeerde gegevens te kunnen spreken.

Geaggregeerde gegevens kunnen door Employbrand worden gebruikt om bijvoorbeeld per branche en/of regio ‘benchmarks’ te creëren. Op deze wijze kunnen resultaten van werkgevers in een specifieke branche onderling vergeleken worden en inzichtelijk worden gemaakt voor werkgevers en werknemers.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voornaam en e-mailadres zullen worden verwerkt om u te kunnen adresseren zolang u bij de werkgever werkt en u zich niet heeft afgemeld voor de enquêtes van Employbrand Talent Score. Overige persoonsgegevens die door u ingevoerd zijn in enquêtes, zullen na het aggregeren direct verwijderd worden.

Employbrand Ambassador

Wie is er verantwoordelijk?

Employbrand is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens ten behoeve van de klant (uw werkgever). Omdat Employbrand in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Employbrand afspraken met de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Employbrand verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij zullen te allen tijde medewerking verlenen aan instructies en verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien bij u niet duidelijk is wie de verwerkingsverantwoordelijke is of waar u (bij de werkgever) uw vragen kunt stellen, dan kunt u contact opnemen met Employbrand. Zie onderaan de contactgegevens van Employbrand.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bezorg-adres bij bestellingen;
 • Spaarpunten;
 • Social media koppeling;
 • Gekozen interessegebieden;
 • LinkedIn adres;
 • Datum in dienst treden;
 • Gebruikersnaam;

Met welk doel worden deze gegevens verzameld?

Als medewerker worden er gegevens verwerkt om u een uitnodiging te kunnen sturen voor deelname aan en gebruik van de tool. Voor deelname dient u zich te registreren en een account aan te maken, door uw emailadres te koppelen aan een zelf te kiezen wachtwoord. Na registratie kunt u vrijwillig gegevens opgeven om het account verder in te richten. Op basis van door u zelf opgegeven interesses krijgt u relevante berichten toegestuurd via het account en e-mail, die u vervolgens vrijwillig kunt delen in uw netwerk, via de door u gekoppelde social media accounts. Voor het verzenden van beloningen (producten) worden uw adresgegevens verwerkt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Gegevens en berichten kunt u altijd aanpassen en verwijderen via uw account. Employbrand bewaart uw persoonsgegevens in uw account zolang uw account in gebruik is en tot maximaal 1 maand daarna. Na deze periode anonimiseren wij uw account door identificerende gegevens te verwijderen.


Employbrand Studio

Wie is er verantwoordelijk?

Employbrand is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens ten behoeve van de klant (uw werkgever). Omdat Employbrand in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Employbrand afspraken met de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Employbrand verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij zullen te allen tijde medewerking verlenen aan instructies en verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien bij u niet duidelijk is wie de verwerkingsverantwoordelijke is of waar u (bij de werkgever) uw vragen kunt stellen, dan kunt u contact opnemen met Employbrand. Zie onderaan de contactgegevens van Employbrand.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruikersnaam;

Met welk doel worden deze gegevens verzameld?

Als medewerker worden er gegevens verwerkt om u een uitnodiging te kunnen sturen voor gebruik van de tool. Voor gebruik dient u zich te registreren en een account aan te maken, door uw emailadres te koppelen aan een zelf te kiezen wachtwoord. Na registratie kunt u vrijwillig gegevens opgeven en instellingen wijzigen om het account verder in te richten. Voor het verzenden van printbestellingen worden uw adresgegevens of die van uw organisatie verwerkt.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Gegevens en gecreëerde uitingen kunt u altijd aanpassen en verwijderen via uw account. Employbrand bewaart uw persoonsgegevens in uw account zolang uw account in gebruik is en tot maximaal 1 jaar daarna. Na deze periode anonimiseren wij uw account door identificerende gegevens te verwijderen. De gegevens die worden ingegeven voor het doorzetten van een printbestelling worden direct na doorzetten van de bestelling verwijderd.

Employbrand Apply

Wie is er verantwoordelijk?

Employbrand is de ‘verwerker’ van de persoonsgegevens ten behoeve van de klant (uw werkgever). Omdat Employbrand in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt Employbrand afspraken met de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens Employbrand verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Wij zullen te allen tijde medewerking verlenen aan instructies en verzoeken van de verwerkingsverantwoordelijke.

Indien bij u niet duidelijk is wie de verwerkingsverantwoordelijke is of waar u (bij de werkgever) uw vragen kunt stellen, dan kunt u contact opnemen met Employbrand. Zie onderaan de contactgegevens van Employbrand.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • CV;
 • LinkedIn account

Met welk doel worden deze gegevens verzameld?

De gegevens worden verzameld om een goed vervolg op uw sollicitatie bij de organisatie te kunnen waarborgen. De gegevens zullen enkel worden gebruikt voor selectie en om contact met u te onderhouden gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Employbrand bewaart uw persoonsgegevens gedurende de lengte van het sollicitatieproces (tot aanname of afwijzing) en tot maximaal 3 maanden daarna. Na deze periode wordt enkel uw naam bewaard. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor een langere bewaartermijn. Bijvoorbeeld voor bewaring in Talent pool.

3. Het delen van gegevens met andere bedrijven of instellingen

Employbrand deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan en als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van uw werkgever hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners;
 • Online tools voor evaluatie;
 • Betaling dienstverleners (en incassobureau);
 • Consultants;
 • De leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • E-mail- en contactformulierdienstverleners;
 • PrintApi, website koppeling voor drukwerk;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

4. Doorgifte van gegevens buiten de EER

Om de dienstverlening te verlenen kan Employbrand uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Employbrand doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 

Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 en de implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang en wij doen ons uiterste best tot een passende oplossing te komen. Als wij een passende oplossing hebben, zullen wij u hierover informeren via deze privacyverklaring.

5. Cookies

Employbrand gebruikt cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Employbrand gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website www.employbrand.nl, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Hiertoe gebruiken wij de cookies van Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. De duur van de cookies is voor de duur van de sessie of maximaal 2 jaar na plaatsing. Meer informatie over de gegevensverwerking kun u vinden in de Privacy Policy van Google

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: websites werken misschien niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

6. Websites van derden

Wanneer je klikt op een social media button (zoals LinkedIn) of uw Employbrand account koppelt aan een van deze social media platforms, dan is het mogelijk dat de beheerders van deze platforms uw persoonsgegevens verzamelen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website(s) zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Beveiliging

Employbrand neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Employbrand persoonsgegevens verwerken. Wij maken daarbij gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens, deze te misbruiken of te verstrekken of worden aangepast of beschadigd. Daarnaast maken wij gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie die van en naar onze server wordt verzonden, wordt versleuteld. Verder maken we gebruik van:

 • Fysieke beveiliging door middel van sloten op deuren, gecontroleerde toegang tot gebouwen en faciliteiten.
 • Technische beveiliging door middel van gebruik van antivirus, encryptie en monitoring van systemen en servers.

8. Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@employbrand.nl.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheidvan gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

9. Klacht indienen

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website(s) en webdiensten wijzigen moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.