De Employbrand API

In dit artikel staat meer informatie over de API die door Employbrand beschikbaar wordt gesteld. De documentatie voor de API kan gevonden worden op: https://documentation.employbrand.app/ en https://documentation.ambassador.employbrand.app/

 

Access token verkrijgen

Om de API te gebruiken is een Organisatie Access Token nodig. Deze token kan gezien worden als een zogenoemde ‘machine token’ waarmee op systeem niveau autorisatie tot Employbrand verschaft wordt. Tokens kunnen beheerd worden in de Hub onder ‘Geavanceerd > Employbrand API’.

 

Beta status

Momenteel zijn alle API’s nog in de Beta fase. Dit betekend dat er nog brekende wijzigingen kunnen plaats vinden. Om die reden is het belangrijk om contact op te nemen met ons, indien je de API wilt gebruiken. Op die manier kunnen wij je op de hoogte houden van wijzigingen.